Referenssi, Päijät-Hämeen hyvinvointialue: ”Ilahduttavaa, että asiakkailtamme tulee palautetta, että ruoka on hyvää.”

”Tuntuu siltä, että meillä on yhtenäinen näkemys siitä, mihin olemme menossa ja että meitä tilaajana kuunnellaan. Hyvää yhteistyötä olemme tehneet esimerkiksi ravitsemuskäsikirjan päivittämisen yhteydessä. Säännöllisillä yksikkö- ja laatukierroksilla arvioimme yhdessä laatua ja asioita, jotka on hyvä saattaa kehitystiimin tietoon. On ilahduttavaa, että asiakkailtamme tulee palautetta ruuan mausta. Saamme koko alueelta palautetta, että ruoka on hyvää.” – Päijät-Soten ateriapalvelujen asiantuntija, tilaaja-yhteyshenkilö Minna Lappalainen

Päijät-Hämeen hyvinvointialue eli Päijät-Sote kilpailutti ateriapalvelunsa ja valitsi Attendo-ISS:n ryhmittymän  palvelutuottajakseen vuonna 2021. Vireko Attendon tytäryhtiönä alkoi tuottaa ateriat Päijät-Hämeen hyvinvointialueella perusterveydenhuollon, asumispalveluiden ja päivätoiminnan ruokailijoille 1.1.2022.

Päijät-Soten ateriapalvelujen asiantuntija Minna Lappalainen on ollut mukana tilaajan yhteyshenkilönä haltuunoton valmistelusta saakka. Hän kertoo, että virekolaisiin syntyi hyvä yhteys jo valmisteluvaiheessa ja keskusteluja käytiin hyvässä ymmärryksessä. Yhteys on säilynyt hyvänä sopimuskauden aikana.

– Tuntuu siltä, että ajattelemme asioista samalla tavalla. Meillä on yhtenäinen näkemys siitä, mihin olemme menossa ja miten ateriapalveluita tulisi tuottaa hyvinvointialueellamme. Meitä tilaajapuolta kuunnellaan, Lappalainen sanoo.

Yksikkökierroksilla arvioidaan ateriahetken laatua

Lappalainen tapaa Virekon palvelupäällikkö Pia Heinon kuukausittain ja käy läpi saadut palautteet ja sen, miten niihin on reagoitu. Tapaamisissa keskustellaan tulevista ja tehdyistä muutoksista, kehitysprojektien etenemisestä ja muista ajankohtaisista asioista. Vähintään kerran vuodessa asioita käydään läpi strategisemmin, yhdessä hyvinvointialueen johdon kanssa.

Lappalainen pitää tärkeinä käyntejä paikan päällä hoivakodeissa, sairaalassa ja muissa yksiköissä, missä Virekon valmistamat ateriat nautitaan. Heino ja Lappalainen pyrkivät vierailemaan jokaisessa yksikössä vähintään kerran vuodessa.

– Käymme toimintaa läpi sanallisesti yksikön henkilöstön kanssa, arvioimme ruuan ja ateriahetken laatua ja pohdimme, mitä asioita tulisi viedä tietoon Virekon kehitystiimille. Katsomme, ovatko esimerkiksi erityisruokavaliot luvatun mukaisia, ja minkälaisen värikokonaisuuden ateria muodostaa lautasella. Se, miten ruoka on aseteltu lautaselle, on iso osa ateriahetkeä, Lappalainen sanoo.

– Tarkistamme kierroksilla myös, miten omalta henkilökunnaltamme sujuu aterioiden tilaaminen, käymme läpi omavalvontaan liittyviä asioita ja esimerkiksi, miten kuljetukset ovat toimineet, Lappalainen kuvaa.

Virekon myötä aterioiden tilaamisen käytännöt yhtenäistyivät Päijät-Soten toimintayksiköissä, kun käyttöön otettiin sähköinen tilaus- ja toiminnanohjausjärjestelmä Aromi 14. Vireko järjesti tilaajan henkilökunnalle järjestelmän käyttökoulutukset.

– Se oli meidänkin yksiköillemme iso muutos, kun kaikissa hoivayksiköissä siirryttiin samaan palvelumalliin, Lappalainen huomauttaa.

Ravitsemuskäsikirjaa on rakennettu yhdessä

Vireko ja Päijät-Sote ovat kehittäneet ateriapalvelun laatua määrätietoisesti yhdessä. Minna Lappalainen kokee erittäin antoisaksi yhteisen kehitystyön ravitsemuskäsikirjan parissa.

– Yhteistyö ravitsemuskäsikirjaan liittyen on ollut erittäin tiivistä ja hyvää. Olemme nyt päivittäneet käsikirjaa vuonna 2023 julkaistun uuden valtakunnallisen ravitsemushoitosuosituksen pohjalta. Työ on todella antoisaa ja vuorovaikutteista. Kuuntelemme molemmin puolin toistemme näkökulmia, Lappalainen kuvaa.

Ravitsemuskäsikirjan kehittäminen sisältyy Virekon ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliseen palvelusopimukseen. Ravitsemuskäsikirja kokoaa yhteen sopimuksenmukaiset ruuan tuottamisen pääperiaatteet ja se toimii käytännön työkaluna. Kirjasta löytyvät esimerkiksi hyvinvointialueella käytössä olevat eritysruokavaliot ja tuottaja toimittaa tilaajalle käsikirjan ruokavalioista ravintoainelaskelmat.

– Se on ilahduttavaa, että ruuan mausta tulee palautetta. Saamme koko hyvinvointialueelta palautetta, että ruoka on hyvää, Lappalainen sanoo.

Facebook
X
LinkedIn

Lisää luettavaa