Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa on esitetty tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidylle toimitettavat tiedot tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Tästä selosteesta löydät ajankohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käytännöistämme. Huomaathan, että tämän selosteen sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytännön tai yrityksemme käytäntöjen muuttuessa.

Attendon tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta https://www.attendo.fi/tietosuoja/

Selosteen nimi

Vireko Oy – Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Vireko Oy (Attendo Oy:n tytäryhtiö)

Osoite: Itämerenkatu 9, 00180 Helsinki

www.vireko.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Attendo Oy (ja sen sisar- sekä tytäryhtiöt):

Tietoturva- ja tietosuojapäällikkö  
PL750, Itämerenkatu 9
00181 Helsinki 
tietosuojavastaava@attendo.fi 

Attendo Group:

Attendo Group DPO 
Attendo AB, Box 715 
18217 Danderyd 
dpo.attendo@groadvokat.se 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle palvelujamme ja hoitaessamme asiakassuhdettamme. Keräämme, säilytämme ja käytämme asiakkaita koskevia tietoja myös asiakasviestintään, asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten sekä viranomaisille tapahtuvaa lakiin perustuvaa raportointia varten.

Käsittelemme henkilötietoja myös työsuhteisiin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Tarkemmat tiedot henkilötiedoista sekä niiden käsittelystä löydät tältä Virekon tietosuojaseloste -sivulta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Sopimus

Mikäli olet kanssamme sopimussuhteessa, tämä on tietojesi käsittelyn keskeinen käsittelyperuste. Tietojasi käsitellään sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

 

Suostumus

Suostumus on oikeusperusteemme esimerkiksi sähköisessä suoramarkkinoinnissa. Suostumusta käytetään vain tiettyihin nimenomaisiin käyttötarkoituksiin ja mikäli käyttötarkoitus muuttuu, eikä toinen käyttöperuste ole voimassa emme käsittele tietojasi ilman uuden suostumuksen hakemista.

 

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän oikeutettua etua käytetään henkilötietojen käsittelyn perusteena työntekijöiden osalta muun muassa organisaation riskienhallinnan toimenpiteiden suorittamiseen. Asiakkaiden osalta rekisterinpitäjän oikeutettua etua käytetään oikeusperusteena esimerkiksi silloin, kun asiakkaille markkinoidaan olemassa olevaan sopimukseen liittyviä palveluita, eikä markkinointia tehdä sähköisenä suoramarkkinointina.

 

Lainmukainen velvoite

Henkilötietojen käsittelyyn liittyy useita lainmukaisia velvoitteita, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden ja työnhakijoiden tietojen suhteen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja voidaan kerätä muun muassa rekisteröidyiltä itseltään, kuntatilaajalta (mikäli asiakkaan henkilötietoja käsitellään heidän lukuunsa), verkkosivuston evästeistä sekä viranomaisilta ja muilta tahoilta erityisen lain perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme palvelujamme sekä hoitaessamme asiakassuhdettamme, työnhakuprosessin tarpeita ja työnantajan velvoitteita työsuhteeseen liittyen.

Työnhakijoilta kerätään rekrytoinnin kannalta välttämättömiä tietoja, työntekijöiltä työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja ja yhteistyökumppaneilta yhteyshenkilön tarpeellisia tietoja. Keräämme, säilytämme ja käytämme asiakkaita koskevia tietoja myös asiakasviestintään, asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten ja palvelun tuottamista sekä viranomaisille tapahtuvaa lakiin perustuvaa raportointia varten.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä noudattaa tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita. Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään asiakas ja/tai sopimussuhteen keston ajan sekä sen päättymisen jälkeen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Evästeet

Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sallimissa rajoissa sekä lakien vaatimuksesta, eikä lähtökohtaisesti siirrä tai luovuta tässä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkopuolisia toimijoita henkilötietojensa käsittelyn tukena muun muassa järjestelmien sekä palveluiden ylläpitoon ja kehitykseen sekä laskutukseen. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä tehdään aina tämän selosteen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröityjen oikeudet ovat oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen tai tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”), oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, oikeus peruuttaa suostumus sekä oikeus tehdä valitus viranomaiselle.

Tietojen suojaaminen

Tietojasi suojataan asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla. Näitä
toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • Tietojen säilyttäminen kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa;
  • Tietojen käytön rajaaminen käyttövaltuuksin;
  • Tietojen turvallisesta käytöstä ohjeistaminen organisaatiossa;
  • Tietojen asianmukainen varmentaminen ja suojaaminen; ja
  • Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvien toimintatapojen kouluttaminen työntekijöille
 

Käyttäessämme ulkopuolisia palveluntarjoajia tai muita kolmansia osapuolia huolehdimme tarkkaan yksityisyydensuojasta. Vaadimme näiltä palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja lain noudattamista sekä sitoutumista organisaatiomme tiedonkäsittelynperiaatteisiin ja käytäntöihin. Emme salli kolmansien osapuolten käyttävän tietoja omiin tarkoituksiinsa tai myyvän niitä.