PALVELUMME

Tuttua kotiruokaa läheltä

Virekon kokit valmistavat maukasta ja ravitsevaa ruokaa paikallisissa keittiöissämme kaikenikäisille ruokailijoille hoiva- ja palvelukoteihin, sairaaloihin, kuntoutusyksiköihin, kouluihin ja päiväkoteihin sekä kotiateriapalvelun kautta. 

Suunnittelemme ruokalistat ja reseptiikan itse ja käytämme aterioissamme pääosin kotimaisia raaka-aineita. 

Toimimme tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa, jotka ostavat meiltä palvelua asukkailleen. Aktiivinen kuunteleminen, palautteen kerääminen ja vahva muutosjohtamisen osaaminen ovat palvelumallimme perusta. Tätä tukevat säännölliset asiakas- ja henkilöstökyselymme. Esimerkiksi syksyllä 2023 asiakastyytyväisyyskyselyssä ”ruokamme on maittavaa” -väite sai arvosanan 4/5. Kyselyyn vastasi 1 800 henkilöä. 

Virekon palvelut:

● Hoivakotien, terveysasemien ja sairaaloiden ruokailu  

Ateriat ovat osa hyvää hoivaa. Kokkimme valmistavat päivittäiset ateriat hyvinvointialueiden ikääntyneiden ja vammaistyön asumispalveluiden asiakkaille sekä sairaaloiden potilaille. Suunnittelemme ateriakokonaisuudet maittaviksi ja ravitseviksi niin, että ruokailija saa tarvittavan määrän energiaa ja ravintoaineita. Noudatamme reseptiikkassamme kansallisia ravitsemushoitosuosituksia. 

Jotta onnistuisimme, teemme tiivistä yhteistyötä kollegoidemme kanssa asumispalveluissa ja sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla. Tässä apunamme on muun muassa sähköinen tilausjärjestelmä, jonka kautta saamme ajantasaisen tiedon muun muassa ateriakokojen tai ruokavalioiden muutoksista. 

● Kotiateriat

Ruokapalvelu on keino, jolla hyvinvointialueet tukevat alueensa ikääntyvien asukkaiden itsenäistä elämää ja vireyttä. Monipuolinen ruokavalio vahvistaa terveyttä ja toimintakykyä. Ikääntyminen ei tarkoita makujen haalistumista – päinvastoin. Meille on kunnia-asia valmistaa maistuvaa ruokaa. Noudatamme kotiaterioissamme ikääntyneiden ruokasuositusta. Suositus tukee ja ohjaa ikääntyneiden hyvää ravitsemusta ja ruokapalvelujen laatua. Suositusten mukainen syöminen edistää terveyttä, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua. 

● Koulu- ja päiväkotiruokailu

Koulun ruokatunti on tärkeä osa koulupäivää ja mahdollisuus yhdessäoloon. Kouluruokailu on osa koulun ruokakasvatusta ja tuo oppilaille mahdollisuuden kokeilla erilaisia makuja ja avartaa omia makumieltymyksiään. Kouluruokailu luo muistoja – kouluruokaa muistellaan usein vuosikymmenienkin jälkeen. 

Suomalainen, koko ikäluokan tavoittava valtion kustantama kouluruokailu on maailmanluokan innovaatio ja kansallinen ylpeytemme. 

Ruokailu tuo viihtyvyyttä koulupäiviin. Tässä isossa roolissa ovat ammattitaitoiset kokkimme ja reseptiikkaosaajamme sekä opetus- ja kasvatushenkilökunta, joka opastaa oppilaita ruokalistan ja lautasmallien avulla ja olemalla itse ruokailutilanteessa esimerkkinä ja aktiivisesti läsnä sekä rohkaisemalla ja kannustamalla oppilaita monipuolisiin ruokavalintoihin. 

Suunnittelemme kouluruokalistat noudattaen kouluruokailusuositusta. 

Kansalliset ravitsemussuositukset ohjaavat reseptiikkaamme suuntaan, joka tekee hyvää niin terveydelle kuin ympäristöllekin. 

● Lounasruokalat ja kahvilat 

Työpaikan ruokatauko on tärkeä osa päivää ja ihmisiä yhdistävä hetki kiireen keskellä. Terveellinen ja maistuva lounas tukee työvireyttä ja hyvinvointia. Olemme iloisia voidessamme tarjota lounasruokaloissamme ruokaileville työntekijöille ja eläkeläisille antoisan ateriahetken! 

Tuemme, koulutamme ja etsimme ratkaisuja yhdessä 

Teemme töitä hyvällä mielellä ja sykkeellä, toisiamme auttaen. Keittiöissämme on paras meininki, ja annamme sen näkyä asiakkaille asti. 

Toimintamme ytimessä on jatkuva kehitystyö laadun ja tehokkuuden parantamiseksi yhteistyössä palvelun tilaajan kanssa eli työ tilaajan ja hänen asiakkaidensa parhaaksi. Etsimme yhteistyössä tilaajan kanssa ne ratkaisut, jotka hyödyttävät meitä molempia. Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään toimintamallejamme. Olemme sähköisen tilaus- ja tuotannonohjausjärjestelmä Aromi 14:n vahva asiantuntija. 

Kuuntelemme aktiivisesti palautetta ja reagoimme tarvittaessa nopeasti ja joustavasti muutostarpeisiin. Epäkohtiin puutumme välittömästi.  

Keittiössä on paras meininki 

Olemme ylpeitä työstämme ja osaamisestamme. Onnistumisia juhlimme yhdessä ja puhumme työstämme ja alastamme hyvää myös muille. 

Puhtauspalveluissa yhteistyökumppanimme on SOL Palvelut 

Tutustu Oiva-raportteihimme:

Virekon keittiötyöntekijät keskustelevat keskenään

Mitä tänään on ruoaksi? Katso ruokalistamme: